روز شنبه مورخ 93/7/19 جشن روز عید غدیر و روز کودک با حضور گروه هنری رادیو قرآن برگزار گردید  .

IMG_6312  IMG_6344  IMG_6321  IMG_6382  IMG_6357