بهار از راه می رسد با بغلی از بنفشه و سرو وسنبل ، نوآموزان پیش دبستان در 23 اسفند ماه با شور و شوق به استقبال بهار رفتند و جشن نوروز برگزار کردند ؛نو آموزان با برنامه های شاد و متوع از جمله: نمایش زمین ما و هر آن چه در آن است از زیبایی های زمین گفتند، در ایران شناسی سفری داشتند به استان های ایران ، با شاهنامه خوانی یادآوراساطیر و پهلوانان ایران زمین شدند و با نمایش هفت سین از نوروز.. و بدین ترتیب توانمندی های خود را با شادمانی به صحنه کشاندند و یک روز پر خاطره و شاد برجای گذاشتند .

_MG_8181 _MG_8104 _MG_8328 _MG_8021 _MG_8071 _MG_8355 _MG_8359 _MG_8127 _MG_8350