دانش آموزان دبستان پسرانه شهید مهدوی  عید نیمه شعبان خودرا در مسجد حضرت رسول (ص) با مولودی خوانی و آشنایی با زندگی حضرت مهدی (عج)جشن گرفته و سپس در دبستان پسرانه بااجرای موسیقی و سرود خوانی

بر زیبایی این روز افزودند.