کودکان در پیش دبستان با درک موضوع هوای پاک نمایشگاه نقاشی برگزار کردند .

IMG_5828 IMG_5849