نمایشگاهی از نقاشی توسط کودکان در کتابخانه ی پیش دبستان برگزار شد ، تا بار دیگر توانستن را تجربه کنند .

IMG_0073           IMG_0103IMG_0076            IMG_0094