روز چهارشنبه 18 اسفند ماه نمایشگاه دست آوردهای پژوهشی دانش آموزان پایه ششم دبستان با موضوع ” تاثیر پیشرفت های فن آوری برجوامع ومحیط زیست ” برگزار شد.