دختران باهوش دبستان دو بازهم گل کاشتند و این بار در رقابت های ریاضی موفق به کسب عناوین برتر شدند.

مسابقات ریاضی در پایه های چهارم،پنجم و ششم برگزار گردید. دختران دبستان مجتمع آموزشی شهید مهدوی دراین آزمون سخت و مهیج موفق به کسب عناوین برتر شدند.

 

موفق و سربلند باشید نخبگان کوچک