روزهای سخت امتحان و دلهره و استرس آزمون به پایان رسید و حالا برای شروعی دوباره ، دانش آموزان متوسطه یک به دیدن پارک دلفین ها رفتند تا یک روز شاد و مفرح را با دوستان خود تجربه کنند.

به این ترتیب در دفتر خاطراتشان یک روز دلنشین را به ثبت رساندند.

روزی که شاید سالهای بعد با یادآوری آن لبخند گرم روی صورتشان نقش ببندد.