ای آئینه ی تمام نمای عشق و محبت و ایثار، معلم عزیزم ، ای که الفبای زندگی را از سرچشمه ی نگاهت آموختم

روزت مبارک 

IMG_9719 IMG_9733 IMG_9742 IMG_9748