مقطع پیش دبستان مجتمع آموزشی شهید مهدوی صبح امروز (24/6/98) با برگزاری جشن ویژه مهر به استقبال سال تحصیلی 98-99 رفت.

دراین مراسم کودکان پیش دبستان در حضور والدین خود به بازی و ورزش پرداختند. ساخت فرره ، نوشتن نام خود روی درخت دوستی و ثبت آرزو برروی بادکنک ها و نقاشی با محتوای محیط زیست از دیگر برنامه های جشن امروز بود. در پایان کودکان پیش دبستان با به پرواز درآوردن  پرنده صلح به استقبال سال تحصیلی جدید رفتند.