سی مهر گذشت و مهری دوباره در راه است.

شروعی نو تا آگاهی های بیشتری کسب کنیم و با دانش و بینش بالاتری «راه» را بهتر بشناسیم.

از امروز، قرار است همه ما خانه ای را بسازیم که با آجر واژه ها ساخته می شود، همان جا که پنجره هایی از جنس برگ های سبز و زنده دارد.

برهمین اساس در آخرین روز از تابستان 98 گرد هم آمدیم تا گذشت سی مهررا جشن بگیرم. روزهایی که دنیایی از خاطرات زیبا را در کارنامه مجتمع آموزشی شهید مهدوی به ثبت رساند.

و حالا خانواده بزرگ مجتمع آموزشی شهید مهدوی با سی سال تجربه گرانبها و ارزشمند برای آغاز چهارمین دهه فعالیت خود با یکدیگر همدل و همزبان شده است تا همچنان این مسیر را به بهترین شکل طی کند.