دعوت دانش آموزان از طرف سفارت آلمان به مناسبت جشن یک دهه اجرای طرح آموزش زبان آلمانی در مدارس