خانه سلامت مجتمع آموزشی شهید مهدوی

 

ارتقاء سلامت (سلامت جسمی ،روانی ،اجتماعی) و پیشگیری از بیماریها 

واحد سلامت مجتمع

واحد سلامت با رویکرد مراقبت های بهداشتی اولیه و با هدف افزایش دانش بهداشتی دانش آموزان ،همکاران مجتمع و اولیا از زمان تاسیس مجتمع فعالیت خود را آغاز کرده است . هدف از آموزش سلامت ارتقاء سلامت (سلامت جسمی ،روانی ،اجتماعی) و پیشگیری از بیماریها از طریق تعلیم و تربیت است. واحد سلامت و اولیای پزشک سالانه با همکاری هم معایناتی شامل دهان و دندان ،اسکلت استخوانی ،شنوایی سنجی، بینایی سنجی، پایش رشد و معاینات عمومی را انجام می دهند .

آموزش های واحد سلامت شامل:

آموزش کمک های اولیه ،بلوغ ،آشنایی با سازمان‌هایی نظیر آتش نشانی اورژانس، آموزش حفظ محیط زیست، تغذیه صحیح ،روش صحیح مسواک زدن،روش صحیح راه رفتن و نشستن، مراقبت از چشم و گوش آشنایی با مخاطرات و …است. همچنین دانش آموزان در مجموع اصول خود مراقبتی را می آموزند .

در سال ۹۷ کمیته راهبردی سلامت با شعار پیشگیری بهتر از درمان است رسماً فعالیت خود را آغاز کرد. این کمیته شامل مدیران مجتمع ،اولیای پزشک و کارشناسان واحد سلامت می باشد. در این کمیته با توجه به شرایط و نیازهای به روز از سوی مقاطع و ارزیابی توسط تیم سلامت آموزش هایی برای دانش آموزان و والدین و  همچنین همکاران در نظر گرفته می شود.