روز دوشنبه 23 اسفند ماه ،دانش آموزان دبستان 2 به همراهی مسئولین خانه فرهنگ وهنر،درایستگاه آتش نشانی ولنجک حضور یافته وپوستری را که برای یاد بود شهدای آتش نشان تهیه کرده بودند به آنها تقدیم کردند