خانم ها: نگین یزدان پناهی و کیانا فضل الهی جهت شرکت در مسابقات بسکتبال استان تهران در سال جاری به عضویت تیم منطقه یک درآمدند.