روز چهارشنبه مورخ ۹۵/۸/۵ دانش آموزان پایه هفتم مقطع متوسطه یک در کتابخانه حضور بهم رساندند.
سرکار خانم گورانی در مورد ضرورت کتابخوانی و استفاده از کتابخانه برای آنها صحبت کردند.