گرمای تابستان هم بهانه ای نشد تا دانش آموزان از فراگیری دانش و درس دور بمانند. روزهایی که دانش آموزان مقاطع نهم و دهم مجتمع شهید مهدوی  با حضور در کلاس های درسی در صدد برآمدند تا به بهترین شکل از روزهای بلند این فصل استفاده کنند. به این صورت با آغاز سال تحصیلی جدید دانش آموزان این مقاطع پیش زمینه خوبی از دروس خود دارند.کلاس های تابستانی شامل دروس پایه،پژوهش و نجوم است. این کلاس از 16تیرماه شروع و تا 15 مردادماه ادامه خواهد داشت.