دومین جلسه متفاوت سازی مربیان پیش دبستان با حضور سرکارخانم کاظم زاده روز سه شنبه مورخ 97/9/13 در پیش دبستان برگزار شد . در این کارگاه ،مربیان یک کلاس درس با روش متفاوت سازی را به صورت عملی به تصویر کشیدند .