ریاضیات عرصه ای است برای بروز خلاقیت و نمایش زیبایی ها و شگفتی های موجود در دانش ریاضی می تواند باعث علاقمندی دانش آموزان به فراگیری عمیق و بهتر آن شود . لذا روز ریاضی  با اهدافی چون ؛ رشد خلاقیت در دانش آموزان ، تشویق دانش آموزان به فعالیت گروهی، دانستن کاربرد ریاضی در زندگی روزمره و …برگزار شد.