روز پنج شنبه مورخ 98/10/12 اولیای پیش دبستان به منظور تبادل و بررسی ارزشیابی ارائه شده در سه ماهه اول سال تحصیلی ،به مدرسه دعوت شدند و با مربیان فارسی ، انگلیسی ، فرانسه ، قرآن و مشاور دیدار اختصاصی بیست دقیقه ای داشتند ؛ در کلاس ها نمایشگاهی از ساخت وسایل آموزشی در ایام تعطیلات آلودگی هوا برگزار و مورد بازدید قرار گرفت .