شاید باورش سخت باشد که با کمک درس ریاضی یک روز شاد و مفرح را ایجاد کرد.

درسی که با فرمول و محاسبات تعریف می شود، اما همین درس سخت عامل برپایی جشنی سرگرم کننده و دلچسب در مقطع متوسطه دو شد.

برهمین اساس ، دانش آموزان پایه نهم و دهم غرفه هایی را بر مبنای بازی های ریاضی برپا کردند. بازی همراه با جایزه.
برخی از دانش آموزان در قامت ممتحن پشت میزهای بازی قرار گرفتند و هوش و ذکاوت هم کلاسی های خود را مورد آزمایش قرار گرفتند.
بازی منصفانه ای بود هرکه امتیاز بیشتری کسب میکرد جایزه های بیشتری نصیبش می شد. قانونی که به بهترین شکل اجرا شد تا حقی ضایع نگردد.
جایزه های متنوع از خوراکی های خوشمزه گرفته تا پاک کن و دفتر یادداشت و خودکار های رنگارنگ.

البته این ها همه بهانه ای بود تا دانش آموزان پایه نهم و دهم گردهم جمع شوند و
با خلاقیت و روح شادابی که دارند یک روز شاد را برای دوستان خود خلق کنند و البته نگاهی شیرین به درس سخت ریاضی.