سازمان بهداشت جهانی سلامت روان را وضعیتی می داند که در آن هر فرد می تواند پتانسیل های خود را بشناسد و از عهده استرس های معمول زندگی برآید، مولد و مثمر ثمر باشد و بتواند با جامعه خود همکاری کند؛ به این منظور «روز نیک زیستی» همراه با مراسم متعددی برگزار گردید:

  • مراسم صبحگاه ویژه؛ شامل ورزش با حضور دبیران وسخنرانی سرکار خانم دکتر تقوا
  • کاشت گل وگیاه و کشیدن نقاشی به طور مشترک (توسط دانش اموزان متوسطه 1 و پیش دبستان)
  • فروش مواد غذایی توسط دانش آموزان و ارسال عواید ان به خیریه
  • زیباسازی فضای نمازخانه و برپایی نماز ظهر…