از تاریخ 92/12/6 الی 92/12/8
دانش آموزان پایه سوم مقطع دبیرستان در پایان نیم سال اول و جهت آماده شدن در پایه چهارم به همراه دوستان خود و مربیان مدرسه به سفر زیارتی مشهد مقدس اعزام شدند.
IMG_20140225_190702
IMG_20140226_213953