حضور فعال دانش آموزان پایه دهم در المپیاد دانش آموزی در رشته های ادبی،شیمی،ریاضی،زیست شناسی و فیزیک.لازم به ذکر است مکان برگزاری این آزمون ها در مدارس شهید بهشتی ،نظر و بوعلی بوده است.