جهت مبارزه با ویروس کرونا ، کلیه سطوح و وسایل موجود در پیش دبستان ضد عفونی شد . با سپاس ازتمهیدات مدیریت و واحد بهداشت مجتمع آموزشی شهید مهدوی .