آذر ماه برگزار شد؛

مانور زلزله در مجتمع آموزشی شهید مهدوی

مانور زلزله با حضور اعضای هلال احمر در مجتمع آموزشی شهید مهدوی برگزار شد.

دانش آموزان در مقاطع مختلف در جلسات مربوط به کمک های اولیه و مانور زلزله در مجتمع آموزشی شهید مهدوی شرکت کردند.
چگونگی پناه گرفتن، کنترل اضطراب، نکات ایمنی و … از جمله آموزش هایی بود که اعضای هلال احمر طی این مانور در کلاس
ها ارائه کردند.
کمک های اولیه و مانور زلزله از جمله آموزش هایی هستند که هرساله در مجتمع آموزشی شهیدمهدوی برای دانش آموزان ارائه می
شوند.

از مجتمع شهید مهدوی