مبعث رسول اکرم (ص) مبارک باد

به محمد ز خداوند ندا می آید :
ای خلایق همه این طرفه ندا را شنوید   گوش های شنوا حکم خدا را شنوید

تو را برانگیختند، تا به نام مقدس «او» تندیس هزاران ساله شرک را بشکنی و حقیقت توحید را برای دل‏های جهل‏ زده جهان معنا کنی.
مبعث رسول اکرم (ص) مبارک باد.

مجتمع آموزشی شهید مهدوی