[vc_row][vc_column][vc_column_text]

متوسطه یک: سال های اجتماعی شدن

این سالها، سالهای عبور است. عبور از دوران کودکی دبستان به سمت دنیای بزرگ ترها. با درنظر گرفتن این موضوع سعی کرده ایم که برنامه ی درسی این دوره را آنگونه تنظیم کنیم که هم نتایج علمی خوبی داشته باشد و هم دخترانمان را برای پیوستن به جامعه آماده نماید. برای نیل به این هدف از برنامه و روش آموزشی سالهای میانی Middle Years Program) ) متعلق به سازمان آموزش بین المللی IBO (International Baccalaureate Organization) که دقیقاً برای دانش آموزان 11 تا 16 سال طراحی شده بهره می بریم. این روش با به چالش انداختن ذهن دانش آموزان در حل مسایل گوناگون، آنها را برای موفقیت در مدرسه و یادگیری مادام العمر و پویا آماده می سازد.

مطالب درسی به گونه ای برنامه ریزی می شوند که دانش آموزان بتوانند بین دروس کلاسیک و دنیای واقعی ارتباط برقرار کنند. هم چنین این برنامه مهارتهای ارتباطی، اجتماعی و فرهنگی را پرورش می دهد و تاکید به سزایی به یادگیری زبانهای دوم و سوم دارد. به این ترتیب در طی این سالها دانش آموزان بر زبان انگلیسی کاملا تسلط پیدا کرده و زبان فرانسه/آلمانی و عربی را فراتر از برنامه ی درسی کشور می آموزند.

برای برآورده کردن نیاز درونی دانش آموزان به تعام الت اجتماعی و تقویت مهارت های مدیریتی، به فعالیت های مشارکتی در کلاس اولویت داده می شود. برای آنکه با جامعه بهتر آشنا شوند، بازدیدها و مسافرت های داخلی و خارجی بسیاری برای این دوره تنظیم می شود. به منظور تکمیل یافته های اجتماعی خود، دانش آموزان پروژه های عملی و علمی تهیه می کنند و از این طریق با تاثیر طبیعت، علوم و تکنولوژی بر زندگی انسان
آشنا شده و در نتیجه موقعیت انسان را در جهان بهتر درک می کنند.

آگاهی های اجتماعی با آموزش های دینی که بر ارزش های اخلاقی و انتخاب الگوهای خوب تمرکز دارند، پرورش می یابند. دختران ما اهمیت احترام و ضرورت پیروی از الگوهای برتر را ع الوه بر کلاس های دینی در کلاس های هنر به صورت عملی تجربه می کنند. برنامه هنر طوری طراحی شده است که به هر یک از دانش آموزان اجازه می دهد تا رشته ی هنری مورد علاقه خود را از میان رشته های مختلف انتخاب کنند و آن را زیر نظر یک استاد هنرمند بیاموزند.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]