دختران ما در مجتمع آموزشی شهید مهدوی ، در آغازین  روز پاییز، فضای مدرسه خود را بهاری کردند و بانگ اولین برنامه صبحگاهی را در کنار مدیر مجتمع و با حضور اساتید گرانقدر ، حجت الاسلام و المسلمین علم الهدی، جناب آقای دکتر بهفر و جناب آقای دکتر صالحی امیری سردادند.