مفتخريم به اطلاع برسانيم که دانش آموزان پايه ششم دبستان مجتمع آموزشي شهيد مهدوي پس از شرکت در آزمون زبان دانشگاه کمبريج ( KET ) موفقيت هاي چشم گيري به شرح زير کسب نمودند :

18 نفر  pass with distinction

20 نفر pass with merit

42 نفر pass 

با آرزوي موفقيت هاي بيشتر براي عزيزانمان .