خانم مهدیس عسلی دانش آموز پایه چهارم دبستان در مسابقات احکام دانش آموزی منطقه یک آموزش و پرورش به عنوان نفر برتر برگزیده شد.

موفقیت روز افزون دخترانمان را از درگاه ایزد منان خواستاریم .