مایا میهن یار دانش آموز پایه دوم با اجرای خوان اول شاهنامه  موفق به کسب مقام اول در رشته نقالی خوانی شد.

دوریتا شریفی دانش آموز پایه ششم با اجرای رزم سهراب موفق به کسب مقام دوم در رشته نقالی خوانی شد

.