آلبوم افتخارات مجتمع آموزشی شهید مهدوی این بار دو عکس غرور آفرین را در خود جای داد.

موفقیت دانش آموزان متوسطه ۲ در المپیاد دانش آموزی، افتخاری که به دست مهرآسا خیری زاد وسیده لیلا امیری طهرانی زاده به ثبت رسید.

دانش آموزان پایه دهم که در مصاف علمی با رقبای خود توانستند با کسب بهترین نتیجه خوش بدرخشند.

دراین آوردگاه علمی مهرآسا خیری زاد در رشته علوم تجربی (درس زیست شناسی ) و لیلا امیری طهرانی زاده دررشته علوم انسانی(المپیاد ادبی) مرحله اول المپیاد را با موفقیت پشت سر گذاشتند.

این افتخار غرور آفرین در حالی به دست آمد که به بهانه های مختلف سال تحصیلی با تعطیلی ها متعددی روبرو شد و برهمین اساس روند آموزش دانش اموزان از روند طبیعی خارج شد.
در این شرایط موفقیت و کسب سکوی های علمی به طور حتم کار ساده ای نخواهد بود.

دختران هوشمند افتخار آفرینی شما را ارج می نهیم. این موفقیت را به دانش آموزان، اولیا، معلمین و خانواده بزرگ مجتمع آموزشی شهید مهدوی تبریک می گوییم.