هلیا فضا آذر شربیانی دانش آموز کلاس دوم ریاضی (متوسطه دو شهید مهدوی) در مرحله اول المپیاد ریاضی کشوری برگزیده شد.

photo_2016-04-04_13-48-28