المپیاد جهانی مخترعین جوان با حضور دانش آموزان نخبه سراسر دنیا در کره جنوبی برگزار شد و نیکتا نخعی دانش آموز دبیرستان شهید مهدوی مقام اول جهانی را بدست آورد .

nikta