نتایج هفتمین دوره آزمون پیشرفت ریاضی و علوم سنجه

نیکتا نخعی (دوم تجربی) – رتبه 1 منطقه

هلیا فضل آذر ( دوم ریاضی) – رتبه 1 منطقه و رتبه 3 تهران

نرگس قلی زاده (دوم تجربی) – رتبه 2 منطقه