نشست دانش اموزان کلاسهای پایه سوم با موضوع اموزش وپرسش وپاسخ پیرامون بلوغ  روز دوشنبه مورخ 11|9|92با حضور سرکار خانم دکتر افخمی برگزار شد.

jalase1jalase2