ر هفته شاد ریاضی، دانش آموزان مقطع متوسطه یک درصدد برآمدند تا جلوه شاد و جذاب این درس سخت را در قالب بازی های فکری به نمایش بگذارند.
برهمین اساس غرفه هایی را برپا کردند و با ارائه بازی های هیجان انگیز، ذهن همکلاسی ها و میهمانان خود را به چالش کشیدند.
بازی همراه با جایزه که انگیزه مخاطبین را برای توقف در هرغرفه بالا می برد.
برهمین اساس دانش آموزان خلاق متوسطه یک، شادی ریاضی را به این شکل تجربه کردند.

دانش اموزان خلاق سرافراز باشید.