روز شنبه مورخ 97/6/24، همایش سالانه مجتمع آموزشی شهید مهدوی، با حضور همه همکاران و با هدف آشنایی هر چه بیشتر با فلسفه آموزشی و پرورشی مجتمع برگزار خواهد شد. script>