بهشت همین جاست در شادی کودکان، در آیین مهر  و دوستی شان

کودکان هنرمندان بزرگی هستند. برعکس ما آدم بزرگ ها به راحتی مهربانی می کنند، احساساتشان با قضاوت فیلتر نمی شود به خاطر همین دیدشان به زندگی رنگها را بهتر از ما لمس، موسیقی را تجسم و زیستن را زیباتر تجربه می کنند.
همچون نگاه نوآموزان مجتمع آموزشی شهید مهدوی که در سرمای و برف زمستان دغدغه شان ساخت خانه برای پرندگان است.فرشته های معصومی که با نصب لانه های دست ساز در باغچه ی مدرسه، با طبیعت همنوا شدند تا هیچ پرنده ای در هوای سرد بی اشیان نماند.همچنین دختران مهربان پیش دبستان مجتمع شهید مهدوی دست به دست هم دادند و هم قسم شدند تا از زمین و طبیعت پیرامون خود به خوبی محافظت کنند.