روز پنج شنبه مورخ 96/10/7 پنجمین جلسه دیدار با اولیا در محل پیش دبستان برگزار شد ، این جلسه به منظور بررسی کارنمای پیشرفت تحصیلی به صورت انفرادی در کلاس درس با مربیان انجام شد . در خاتمه برگه تحلیل موارد آموزشی  و رفتاری به رویت اولیا رسید پس از امضا به دفتر مدرسه ارجاع داده شد .

IMG_1227  IMG_1241