در هفته جهانی بازی( 13 آ لغایت 19 آبان ) جشنواره ی بازی های سنتی در پیش دبستان برگزار شد ، کودکان با شعار بازی ، شادی ، سلامتی به زمین بازی رفتند ،همدلی، همکاری ، بروز هیجان ،سرعت عمل  را در گروه تجربه کردند ویک روز مملو از شادی و نشاط برایشان رقم خورد .

با بازی خلاقیت و استعدادهای کودکان را پرورش دهیم .