مهمترین گام در پیشگیری از انواع بیماری ها شستشوی صحیح دست است بر این اساس جهت پیشگیری از بیماری ها واحد بهداشت پیش دبستان با برگزاری کارگاهی لزوم شستن مداوم دست را با فیلم و انیمیشن و به صورت عملی به نوآموزان آموزش دادند .

IMG_20171113_182222 IMG_20171118_091207 IMG_20171118_091222