حالا که آمدی چترت را ببند ، از آسمان مدرسه ام مهربانی و همدلی می بارد …

این بارنوآموزان پیش دبستان همسفر انسان دوستی و همدلی شدند ، مشق عشق نوشتند تا یادشان باشد زندگی زیباست اگردر کتار هم باشند و قسمت کنند هر آن چه را که می توانند …