پدر و مادر عزیزم ، زیر آفتاب نگاهتان در مزرعه دلم عاطفه و عشق جوانه می زند مشتاقانه در انتظارتان هستم تا شاهد فعالیت هایم در کلاس درس باشید ؛ و این انتظار در روزهای 14 لغایت 17 بهمن ماه به ثمر نشست ، مادر با عشق آمد و من و پدر درس عشق نوشتیم تا دنیا از آن ما باشد .

من در کنار پدر و مادر و مربیانم چه سبزم امروز ….