روز سه شنبه بیستم آذر ماه دانشجویان رشته کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی به سرپرستی استاد مربوطه خانم دکتر بازرگان از پیش دبستان مجتمع آموزشی شهید مهدوی بازدید کردند و با روش آموزشی پیش دبستان آشنا شدند.