نوآموزان پیش دبستان میزبان عروسک هایشان بودند ، یک روز شاد و مفرح را در کنار دوستانشان تجربه کردند .