تعداد زیادی از بیماران و مصدومان به دلیل تاخییر در دریافت درمانهای پزشکی و یا عدم آگاهی حاضرین در صحنه حالشان وخیمتر می شود. در برخی مواقع نیز اقدامات اشتباه اطرافیان بیمار که با کمک های اولیه آشنایی ندارند منجر به بدتر شدن حال مصدوم و بیمار می شود. برهمین اساس افزایش سطح اگاهی در رویارویی با این وضعیت ها به مراتب می تواند میزان آسیب پذیری را کاهش دهد.  از جمله این راه کارهای ایجاد آمادگی ،آموزش واکنش درست در زمان برخورد با مصدوم یا بیمار بدحال است.

باتوجه به حساسیت این  موضوع مجتمع آموزشی شهید مهدوی اقدام به برگزاری کلاس های کمک های اولیه باهدف آموزش معلمان و کارکنان این مجموعه کرد.

این کارگاه طی دو روز زیر نظر کارشناسان هلال احمر و آتش نشانی برگزار گردید.

مباحث و سرفصل های ارائه شده در این کارگاه ها به شرح زیر است:

– اصول کمک های اولیه

– روش های حفظ حیات زخم و خونریزی

– اختلالات موثر بر هوشیاری

– آسیب های استخوانی و مفصلی و عضلانی

– مسمویت نیش زدگی  گاز گرفتگی

– فوریت های پزشکی