کسب رتبه اول مسابقه بسکتبال در منطقه یک آموزش و پرورش تهران

 

 

 

_DSC0739