مرحله نهایی مسابقات حفظ و قرائت قرآن با حضور دانش آموزان متوسطه منطقه یک  آموزش و پرورش برگزار شد.  هدیه سادات شمس نیا در رشته حفظ قرآن و نازنین پنجه شاهی در رشته قرائت قرآن بعنوان برگزیده معرفی شدند.

IMG_4218